• ADOS Bardejov

  ADOS Bardejov

 • ADOS Bardejov

  ADOS Bardejov

 • ADOS Bardejov

  ADOS Bardejov

 • ADOS Bardejov

  ADOS Bardejov

Čo je ADOS

ADOS je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí na základe zákona NRSR č.578/2004 Z.z

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť, ktorá ma zlepšiť kvalitu života, skrátiť dobu hospitalizácie, urýchliť uzdravovanie a znížiť náklady na liečbu. Sme jednou z prvých ADOS na Slovensku, naše služby pacientom poskytujeme od roku 1995.

Všetky odborné ošetrovateľské výkony vykonávajú kvalifikované a skúsené sestry so špecializáciou na komunitné ošetrovateľstvo a sú registrované SKSaPA.

 

Komu je ADOS určená?

Starostlivosť je určená imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje odbornú starostlivosť, no pacienti nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do zdravotníckych zariadení.

Spádová oblasť

Mesto Bardejov a okres Bardejov v celom rozsahu.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacienta navrhuje
 • lekár, u ktorého je pacient evidovaný (obvodný lekár)
 • odborný lekár (chirurg, dermatológ, neurológ, urológ, gynekológ, internista)
 • ošetrujúci lekár lôžkového oddelenia v nemocnici
 • pacient na vlastnú žiadosť
Ako postupovať?

Pacient by mal v každom prípade konzultovať svoj zdravotný problém s obvodným lekárom, ktorý následne komunikuje s ADOS, indikuje  typ liečby, frekvenciu návštev a dĺžku liečby. Následne ADOS komunikuje s príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Chorým pacientom v domácnosti poskytujeme služby
 • ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia)
 • starostlivosť o kanyly, katétre, dreny
 • starostlivosť o tracheostomické kanyly
 • starostlivosť o stómie
 • odsávanie hlienov
 • aplikácie injekčnej a infúznej liečby
 • ošetrovateľská rehabilitácia
 • prevencia dekubitov, polohovanie
 • meranie vitálnych funkcií
 • odber biologického materiálu
 • odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
 • poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého
 • starostlivosť o pacientku v šestonedelí
 • a iné ošetrovateľské výkony

Kontakt

Adresa:
Kellerova 8, 085 01 Bardejov

Tel. kontakt administratíva:
Tel . kontakt na ošetr. sestry:

 054 472 6408
0917 468 470
0917 468 471
0917 468 472


Zväčšiť mapu